Zemanovičová Barbora

Zemanovičová Barbora

Zemanovičová Barbora

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Personnel Consultant

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Zmenový elektrikár

Aktualizované: 2024-04-11


- Identifikácia, odstránenie závad elektrozariadení - Preventívna údržba elektrozariadení - Vykonávanie montáže, obsluhy, kontroly elektrozariadení - Predkladanie návrhov na zlepšenie výkonov údržby - Prácovný čas: krátky/dlhý týždeň - 06.00 -
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality MPQE

Aktualizované: 2024-04-11


- Zabezpečovanie procesov kvality pri spustení a implementácii nového projektu (Prototyp, spustenie, sériová produkcia) až po nábeh sériovej výroby - Zodpovednosť za riadenie a riešenie reklamácií od zákazníka a nasadenie nápravných opatrení - Zodpovednosť za: sledovanie všetkých externých / interných nezhodných výrobkov v pridelenom projekte, interné procesy systému kvality QMS, contol plan,
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Zmenový údržbár - mechanik

Aktualizované: 2024-04-11


- Odstraňovanie mechanických porúch a opravy strojov a zariadení - Vykonávanie preventívnej kontroly a zabezpečenie náhradných dielov - Kontrola stavu vyhradených technických zariadení – tlakových, plynových a zdvíhacích - Vedenie príslušnej technickej dokumentácie - Prácovný čas: krátky/dlhý týždeň - 06.00 -
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Process Engineer

Aktualizované: 2024-04-05


- Kontrola stavu projektu a výrobných procesov, podľa potreby návšteva zákazníka - Tvorba MTM listov, vizualizácií, analýz, FMEA, 8D - Tvorba a aktualizácia výrobnej dokumentácie, pracovných postupov, vývoj a výroba
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Programátor C++

Aktualizované: 2024-04-03


- Vytváranie programov s komunikáciou v dátových sieťach - Spracovanie rôznych úloh s využitím C a C++ - Vytvorenie funkcií potrebných na komunikáciu s testerom a internou databázou - Analýza prijatých údajov, vytváranie zostáv, ladenie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technológ

Aktualizované: 2024-03-25


- Vytváranie a aktualizácia technologických postupov na výrobu a renováciu - Vytváranie objednávok a požiadaviek na nákup náradia / materiálov - Zodpovednosť za kooperácie a objednávanie externého spracovania - Pracovná doba od 06:00 - 14:30, resp. 07:00 -

- Podpora stavebného oddelenia - Kontrola projektovej dokumentácie - Pomoc pri príprave subdodávateľských zmlúv - Podpora pre Manažérske systémy - Podpora pre Environmentálne
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Výrobný plánovač

Aktualizované: 2024-03-14


- Zodpovednosť za tvorbu a úpravu výrobného plánu - Uvoľňovanie výrobných zákaziek a určovanie priorít pre výrobu - Vytváranie sekvencií vo výrobnom
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Pracovník obchodu /Sales engineer/

Aktualizované: 2024-03-14


- Vyhľadávanie nových zákazníkov - Účasť na zahraničných obchodných cestách - Vedenie obchodných jednaní v anglickom

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com