Mgr. Pavlisová Alena

Mgr. Pavlisová Alena

Mgr. Pavlisová Alena

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Team Leader

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodno - technický zástupca (m/ž)

Aktualizované: 2024-04-02


- aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí - predaj systémov - starostlivosť o existujúcich zákazníkov - príprava a spracovanie cenových ponúk - pravidelné návštevy u zákazníkov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Group Financial Controller

Aktualizované: 2024-03-28


- zodpovednosť za kontrolingové aktivity na globálnej úrovni - budgeting, forecasting, pravidelné reviews - zodpovednosť za finančné plánovanie - príprava analýz a reportov pre manažment - participácia na strategických projektoch - pravidelné cestovanie do zahraničia
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Sales Manager (m/ž)

Aktualizované: 2024-04-10


- zodpovednosť za starostlivosť o kľúčových zákazníkov v SR i zahraničí - aktívny rozvoj a budovanie vzťahov s novými zákazníkmi v SR i zahraničí - participácia na riadení obchodného oddelenia - participácia na cenovej stratégii, uzatváranie obchodných kontraktov - zodpovednosť za plnenie plánov, vyhodnocovanie aktivít - prieskum trhu a konkurencie

- zodpovednosť za kontrolingové aktivity vo výrobnej spoločnosti - pravidelný reporting, tvorba analýz - participácia na pravidelných účtovných uzávierkach - spolupráca v rámci oddelenia - miesto výkonu práce: okres Tvrdošín
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér obchodného centra (m/ž)

Aktualizované: 2024-03-20


- efektívne riadenie a zabezpečenie chodu nákupného centra - komunikácia s nájomcami a zákazníkmi - vyjednávanie, uzatváranie, aktualizácia zmlúv - riadenie interného teamu - výber, koordinácia a komunikácia s externými dodávateľmi služieb - reporting manažmentu spoločnosti
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Finančný manažér (m/ž)

Aktualizované: 2024-03-18


- zodpovednosť za finančné riadenie vo výrobnom prostredí - riadenie finančnej stratégie - riadenie teamu na finančnom oddelení - tvorba pravidelných reportov výsledkov, analýz finančných ukazovateľov - zodpovednosť za prípravu finančných výkazov, rozpočtu, finančných plánov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Hlavný účtovník/hlavná účtovníčka

Aktualizované: 2024-03-14


- zodpovednosť za vedenie účtovníctva vo výrobnom prostredí - príprava účtovnej závierky - príprava daňových priznaní, výkazníctva - pravidelný reporting - zodpovednosť za správnosť vedenia agendy v súlade s účtovnými a daňovými predpismi - spolupráca s audítormi a štátnymi inštitúciami

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com