Ing. Hrčková Ema

Ing. Hrčková Ema

Ing. Hrčková Ema

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Junior Personnel Consultant


Samostatné pojektovanie v oblasti priemyselných a komerčných nehnuteľností Aktívna spolupráca s profesistami a ich koordinácia pri kontrole projektov Spracovanie vizualizácii Práca na projektoch v NR kraji Komunikácia so zahraničnými

Výroba súčiastok podľa technickej dokumentácie Vykonávanie údržby, drobných úprav na strojoch Komunikácia a kooperácia s mechanickým a údržbovým oddelením Spolupráca s ostatnými kolegami v rámci

Návrh systémov, konštrukcia zariadení, náradia a prípravkov Práca na konštruktérskych úlohách Vytváranie podkladov na podporu výroby /kusovníky, normovanie/ Spracovanie návrhov, analýza technickej dokumentácie Vytváranie pracovných postupov Realizácia špecifických požiadaviek zákazníka Spolupráca s inými
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Metrológ/Kontrolór na 3D meracom stroji

Aktualizované: 2024-02-19


Práca na 3D kontrolných strojoch Znalosť technického zamerania Vytváranie zložiek kontroly Vyhotovanie záverečných výstupných správ meraní Spracovanie a archivácia technickej dokumentácie Údržba 3D

Návrh systémov konštrukcia zariadení Práca na konštruktérskych úlohách Vytváranie podkladov na podporu výroby Spracovanie návrhov, analýza technickej dokumentácie Optimalizácia konštrukčných riešení Realizácia špecifických požiadaviek zákazníka a cestovanie za zákazníkom Spolupráca s inými

kontrola kvality procesov približne 60% z pracovnej náplne vykonávanie kvalitatívnych auditov na výstupe spolupráca s ostatnými oddeleniami pri plánovaných auditoch pre zlepšenie riadenia oddelení stanovovanie potrieb školení zamestnancov vo výrobe podpora vedúceho kvality pri riešení vzniknutých nezhôd a pri validácii plánu kvality aplikácia a zabezpečovanie správnej metodológie a procesov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality

Aktualizované: 2024-02-12


Sledovanie a kontrola výrobných procesov a postupov Monitorovanie výsledkov kvality Podieľanie sa na riešení zákaznických reklamácií Podpora výroby, riešenie vzniknutých problémov interne aj externe, návrhy opatrení na zlepšenia Účasť na interných auditoch Účasť na nových

podieľa sa na tvorbe kontrolných a meracích postupov sleduje dodržiavanie pracovných a technologických postupov vypracováva analýzy kvalitatívnych ukazovateľov, spracovanie nameraných dát vedie záznamy o kvalite zodpovedá za riadenie zavedených metód kvality spolupracuje s R&D pri návrhoch typových skúšok podieľa sa na tvorbe a návrhoch zlepšenia kontrolných postupov kooperuje s
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Skladník na 1-zmenu!

Aktualizované: 2024-02-02


- príprava, vychystávanie, balenie materiálu do výroby - export materiálu k zákazníkom a na servis - vedenie evidencie skladových dokumentov - vystavovanie výdajok, príjemok, návratiek - práca v internom

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com