Vykoukalová Silvia

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Vykoukalová Silvia

Vykoukalová Silvia

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

diagnostika a opravy stavebných mechanizmov a strojov servisné prehliadky výjazdy aj práca na dielni vykonávanie mechanických, elektrických opráv jedna zmena
- starostlivosť o PLC zariadenia - údržba a oprava PLC systémov - analýza porúch riadiacich systémov a náprava porúch - úprava PLC systému Siemens S7 - vykonávanie preventívnych a nápravných ...
• riadi činnosť nadácie a koná v jej mene vo všetkých záležitostiach • vytvára návrh programu nadácie a zaraďuje do neho jednotlivé projekty • projektom v rámci programu prideľuje ...
- Koordinácia operátorov na pridelenom oddelení - Riadenie zverenej časti výroby bioetanolu - Monitorovanie a riadenie výroby pomocou PC zariadenia - Zabezpečenie plnenia operatívneho plánu výroby ...
Kontrola a koordinácia celého chodu oddelenia výroby bioetanolu; Sledovanie procesu výroby; Práca s počítačom;
Riadenie a koordinácia stavebných prác; Definovanie požiadaviek na vhodné materiály, k účelu ich vytendrovania a odsúhlasenia; Kontrola postupov vykonaných prác s predloženými technologickými ...
Elektromontáž podľa technickej dokumentácie; Skladanie, montáž dopravníkových pásov a jednoúčelových zariadení; Inštalácia, skúšky a servis jednoúčelových zariadení; Mechanická zručnosť;
Vykonávanie preventívnej údržby Odstraňovanie a identifikácia závad elektrozariadení Kontrola a záznam stavu elektr.zariadení Nastavovať optimálnu činnosť elektr.zariadení Práca na 4 zmeny ...
Skúmanie predbežných architektonických nákresov a inžinierskych plánov; Príprava a rozposlanie podkladov k naceneniu subdodávateľských a dodávateľských firiem; Komunikácia a samostatné ...
Nakladanie a vykladanie materiálu s použitím manipulačnej techniky, vysokozdvižných vozíkov, ťahačov, ručných vozíkov a mostového žeriavu Príjem a výdaj materiálu do výroby Balenie, ...
- Koordinácia tímu zamestnancov na oddelení (35 zamestnancov) - Riadiť výrobu podľa požiadaviek výrobného plánu s ohľadom na kvalitu - Rozdeľovať prácu a zadeľovať úlohy v tíme, prideľovať ...
- zodpovednosť za procesy a úlohy spojené s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), protipožiarnou ochranou (PO) a civilnou ochranou (CO) spoločnosti - kontrola skutkového stavu, návrhy ...
Dozor a manipulácia 110kV a 6kV rozvodní Vykonávanie základnej údržby elektrických zariadení vysoko a nízko napäťových rozvodní Vykonávanie bežných opráv a preventívnych prehliadok elektrotechnických ...
Vypracovanie a aktualizácia výrobno - technickej dokumentácie výrobku; Plánovanie a vyhodnocovanie výroby; Zodpovednosť za výkon liniek v náväznosti na zavedené procesy; Optimalizácia výrobno-technických ...
Menu