Vykoukalová Silvia

Vykoukalová Silvia

Vykoukalová Silvia

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Personnel Consultant

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Ižinier kvality zameraný na systém

Aktualizované: 2024-02-15


Implementácia a udržiavanie systému kvality Zodpovednosť za udržiavanie a vývoj postupov a dokumentácie v systéme manažmentu kvality podľa IATF16949 Navrhovanie plánu interného auditu (systémov a postupov), jeho koordinácia a zodpovednosť za jeho vykonávanie Zodpovednosť za nápravné a preventívne činnosti Implementuje a udržiava systém riadenej dokumentácie v rámci
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik údržby s elektrovyhláškou

Aktualizované: 2024-02-14


Diagnostika, opravy a kalibrácia strojov SMT výroby Školenie technikov Výmena náhradných dielov na strojoch Zmena modelov na SMT linkách  Podpora pri zavádzaní nových modelov do výroby Testovanie náhradných dielov Práca na 4 zmeny
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Programátor robotov

Aktualizované: 2024-02-14


- nastavovanie a programovanie robotov - výskum a inovácie nových technológii z oblasti automatizácie - kooperácia na projektoch spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí - návrhy na zlepšenia v oblasti nových

* servis najmodernejšej techniky * komunikácia s dodávateľmi * príjem a evidencia tovaru, starostlivosť o sklad * komunikácia so
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Servisný technik

Aktualizované: 2024-02-09


* servis najmodernejšej techniky * komunikácia s dodávateľmi * príjem a evidencia tovaru, starostlivosť o sklad * komunikácia so

Servis automatizovaných systémov a MaR vodárenských technológii v rámci západného Slovenska. Pravidelné servisné prehliadky. Akútne servisné zásahy. 24/7 pohotovosť - 1-2 týždne do mesiaca ( bežne 1-3 zásahy ) Vedenie servisnej dokumentácie. V spolupráci s logistikou objednávanie materiálu potrebného pri servisnej činnosti.

Celkové monitorovanie automatických nástrojov marketingu a ich integrácie Kontrola pripravenosti, kvality a prevádzkyschopnosti funkcií aplikácii na základe špecifikácií Monitorovanie problémov Implementácia automatizovaných testov Vykonávanie manuálnych testov Vytáranie reportov pre zabezpečenie
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Programátor C++

Aktualizované: 2024-02-02


- vytváranie programov s komunikáciou v dátových sieťach - testovanie inštalácie a integrácie vyvinutého softvéru na rôznych operačných a aplikačných platformách - spracovanie rôznych úloh s využitím C a C++ - riešenie technických problémov- úzka spolupráca s oddelením inovácií a s výrobou - vytvorenie funkcií potrebných na komunikáciu s testerom a našou internou databázou - analýza

Tvorba a aktualizácia dokomuntácie súvisiacej s požiadavkami na kvalitu výroby (smernice, skúšobné a pracovné postupy, formuláre, špecifikácie produktov atď) Zodpovednosť za vykonávanie interných auditov. Vedenie hygienických auditov, odber vzoriek pre chemické a mikrobiologick analýzy. Vykonávanie nápravných opatrení v súlade s normami kvality. Spolupráca na vykonávaní analýzy a riadení

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com