Vykoukalová Silvia

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Vykoukalová Silvia

Vykoukalová Silvia

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

- zodpovednosť za plynulý chod a údržbu výrobných zariadení (dopravníkové pásy) - zodpovednosť za realizáciu preventívnej a operatívnej údržby - analýza nedostatkov strojov, riešenie ...
• odstraňovanie mechanických porúch a opravy strojov a zariadení • vykonávanie preventívnej kontroly a zabezpečenie náhradných dielov • montáž mechanických zariadení a potrubí EG • ...
- riadenie tímu ľudí na zmene (5 ľudí) - rozdeľovanie úloh, - zodpovednosť za dodržiavanie všetkých predpisov na zmene - vypracovanie denných reportov, - hodnotenie zamestnancov, sledovanie ...
Zodpovednosť za chod oddelenia údržby, preventívna údržba všetkých zariadení (elektrotechnických, pneumatických, hydraulických a riadiacich systémov) Organizačné riadenie, plánovanie a ...
Zodpovednosť za údržbu liniek Plánovanie opráv a preventívnej údržby Kontrola a skúška chodu linky Vykonávanie hydraulických, mechanických, pneumatických opráv Elektrotechnické zásahy Práca ...
Príprava rozpočtov, kalkulácia stavebných prác; Určovanie množstva stavebného materiálu a pracovnej sily; Analýza projektovej dokumentácie; Príprava technických podkladov pre stavbu; Zodpovednosť ...
* optimalizuje a efektívne vykonáva výmeny foriem * vykonáva plánované a neplánované zoraďovanie strojov s príslušnými prevádzkovými prostriedkami * vykonáva montáž nástrojov * vykonáva ...
- Elektrotechnické, pneumatické, hydraulické, mechanické opravy na výrobných zariadeniach (vstrekolisy, zváračky) - Vykonávanie preventívnej údržby - Navrhovanie a implementácia nápravných ...
Kontrola a sledovanie chodu výrobných zariadení; Sledovanie procesu výroby; Práca s počítačom; Práca na 4 zmeny: deň, noc, 2 x voľno;
Analýza projektovej dokumentácie Príprava rozpočtov, kalkulácia stavebných prác Určovanie množstva stavebného materiálu a pracovnej sily Príprava technických podkladov pre stavbu Zodpovednosť ...
Menu