Vykoukalová Silvia

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Vykoukalová Silvia

Vykoukalová Silvia

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

- Vykonáva operatívnu, preventívnu údržbu ,opravy a nastavenie strojných zariadení PLC - Spoluzodpovednosť za bezporuchový chod výroby - Inštalácia, zapájanie a spustenie príslušných strojov - ...
Programovanie a automatizácia jedno účelových zariadení hlavne pre automotive priemysel. Testovanie zariadení Oživovanie liniek u zákazníka Príprava podkladov pre vytvorenie návodov k obsuhe ...
- Konfigurácia, nastavenie a oživenie robotov; - Spolupráca pri inštalácii, uvádzanie do prevádzky a odovzdávanie robotizovaných automatizovaných riešení; - Spolupráca pri diagnostikovaní ...
Zodpovednosť za údržbu strojov; Vykonávanie preventívnej údržby; Minimalizácia závad a prestojov; Zaškoľovanie nových pracovníkov; Práca na 3 zmeny;
Nastavovanie vstrekolisov od 50 - 1600ton; Výmena foriem; Regulovanie parametrov vstrekovacích lisov v súlade s technologickými postupmi; Zodpovednosť za bezproblémový chod výrobných liniek; Reportovanie ...
· Zodpovednosť za zosúladenie a dohľad nad technologickými a výrobno-technickými možnosťami vo výrobe, zámermi a návrhmi pre optimalizáciu · Starostlivosť o fungovanie liniek, ich dolaďovanie ...
Vypracovanie a aktualizácia výrobno - technickej dokumentácie výrobku; Plánovanie a vyhodnocovanie výroby; Zodpovednosť za výkon liniek v náväznosti na zavedené procesy; Optimalizácia výrobno-technických ...
- stavebný dozor, dohľad a kontrola postupu prác - príprava súpisov materiálu a prác - koordinácia subdodávateľov - koordinácia časových rozvrhov - kontrola nákladov - kontrola subdodávatelských ...
Analýza projektovej dokumentácie Príprava rozpočtov, kalkulácia stavebných prác Určovanie množstva stavebného materiálu a pracovnej sily Príprava technických podkladov pre stavbu Zodpovednosť ...
Komplexná administratívna podpora zamestnancov spoločnosti Postupné prevzatie personálnej agendy spoločnosti Evidencia korešpondencie, faktúr, stavebných denníkov Kontrole zmlúv a objednávok Vypracovanie ...
Riadenie 1 alebo 2 projektov v lokalitách NR, BA, TT a Bernolákovo Prebratie a kontrola podkladov k výstavbe od projektového manažéra Tvorba harmonogramu výstavby Výber jednotlivých subdodávateľov ...
- Administratívna práca - Kontrola zmlúv a faktúr - Riešenie objednávok - Komunikácia so zákazníkmi (záhraniční klienti) - Príležitostné pracovné cesty do NR - Pracovná doba 8:30 - 17:30
Spracovávanie technickej a projektovej dokumentácie pre výrobu jednoúčelových zariadení. Práca v CAD systéme (SolidWorks, SolidEdge, Pro Engineer). Vytváranie podkladov / dokumentácie na podporu ...
Menu