Voľné pracovné miesta

Vedúci nástrojárne

riadenie výroby náhradných dielov a nástrojov pre výrobné zariadenia koordinácia oddelenia podľa plánu, riadenie nástrojárov tvorba technických špecifikácii pre nové a bežiace projekty komunikácia s externými dodávateľmi definícia kritických náhradných dielov zabezpečenie požadovaného stavu náhradných dielov koordinácia montáže nástrojov a opätovné spustenie po údržbe ...

Hľadáme odborníka na montáž hydraulických systémov do 1 zmennej pracovnej prevádzky

- montáž, oživovanie a uvádzanie hydraulických zariadení do prevádzky  - rozvíjanie, údržba a kontrola hydraulických systémov - navrhovanie efektívnych riešení, znižovanie výskytu porúch

Mechanik stavebných strojov

servisné prehliadky a opravy s výjazdmi, alebo priamo na dielni zisťovanie nedostatkov a opravy strojov opravy elektrických a elektronických súčastí strojov

Nástrojár

údržba a výroba nástrojov a foriem – čistenie, nastavenie a oprava obsluha klasických obrábacích strojov – fréza, sústruh, brúska, vŕtačka montáž nástrojov a opätovné spustenie po údržbe alebo výpadku vedenie plánu údržby pre nástroje zabezpečenie požadovaného stavu náhradných dielov výroba náhradných dielov a nástrojov pre výrobné zariadenia

3D Merací technik

zabezpečenie 3D meraní, tvorba meracích programov návrh a konzultácia meracích, upínacích prípravkov pre 3D meranie spoluzodpovednosť za priebežnú kontrolu dielov a za uvoľňovanie výroby príprava dokumentácie kvality kalibrovanie 3D meracieho prístroja a prípravkov sledovanie a vyhodnocovanie spôsobilosti zariadenia a meradiel

Elektrikár do Nitry

Preventívna a korektívna údržba výrobných liniek, Bežné elektroinštalačné práce, Aktívna účasť pri inštalácii nových liniek, Sledovanie potrieb náhradných dielov, Práca na 3 zmeny.

PLC Programátor_ B&R Automation Studio

Programovanie a automatizácia rôznych jedno účelových zariadení Tvorba riadiacich programov pre PLC systémy - Automation Studio (B&R) Uvádzanie zariadení do prevádzky Diagnostika a odstraňovanie porúch Technické poradenstvo

Vedúci zmeny

Riadenie a kontrola pridelenej skupiny zamestnancov; Prerozdelenie zamestnancov, plánovanie zmien; Plnenie výrobného plánu výroby; Dodržiavanie výrobných postupov; Efektívne využívanie spotrebného materiálu; Práca na 4 zmeny 24/7

Technológ / Metalurg

Materiálové skúšky v rámci výroby, kvalifikácie nových dielov a analýzy porušených dielov Práca v zlievarni presného liatia Zodpovednosť za vypracovanie, zavedenie a zdokonaľovanie technologických postupov Kontrola dodržiavania postupov vo výrobe (technologické, pracovné, kontrolné) Navrhovať zlepšenia a zmeny Spolupráca na tvorbe cenových návrhov Testovanie nových skúšobných ...

Projektový manažér - automotive

· Riadenie zákazníckych projektov od prebratia projektu až po sériovú výrobu · Koordinácia projektového tímu · Zodpovednosť za technickú, nákladovú a termínovú stránku projektu · Spracovanie technickej dokumentácie · Pravidelná komunikácia so zákazníkom pri riešení jeho požiadaviek · Dohľad nad technickými procesmi a kontrola kvality vykonanej práce · Implementácia ...

Hľadáme šikovného technológa

- zodpovednosť za navrhovanie a zlepšovanie technologických procesov - navrhuje efektívne riešenia na zvýšenie produktivity práce a znižovanie strát - hodnotí efektívnosť výroby, dodržiavanie kontrolných predpisov a pracovných inštrukcií - zodpovedá a kontroluje dostatočné materiálové zabezpečenie - posudzuje kvalitu produkcie, hľadá riešenia a príčiny vzniku - BOZP ...

Máš skúsenosti ako Zoraďovač vstrekolisov? Neváhaj je tu príležitosť pre teba v Košiciach

* optimalizuje a efektívne vykonáva výmeny foriem * vykonáva plánované a neplánované zoraďovanie strojov s príslušnými prevádzkovými prostriedkami * vykonáva montáž nástrojov * vykonáva záznamy do zložky výrobku * zodpovednosť za optimalizáciu procesu * vykonáva dennú údržbu foriem, správne uloženie nástrojov

Vedúci odd. konštrukcie

riadenie, dohľad a koordinácia konštrukčného tímu so zameraním na návrh výrobných strojov a linek, automatizačných riešení a pod. riadiť a koordinovať oddelenie v súlade s časovým harmonogramom prác, s cieľom vytvoriť výkresovú a výrobnú dokumentáciu v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne koordinovať a optimalizovať konštrukčné zmeny pre potreby zákazníkov dohľad ...

Hľadáme vedúceho strediska - okres Martin

- plánovanie a príprava denných, mesačných a ročných harmonogramov prác - vedenie ľudí a koordinácia ich činností (cca 50 zamestnancov) - dohľad nad dodržaním harmonogramov prác - kontrola dochádzky- kontrola podkladov k fakturácii - koordinácia, príprava a zabezpečenie chodu oddelenia - zabezpečenie prípravy a realizácie verejného osvetlenia, údržby zelene, čistenie komunikácii ...

CNC operátor

Prevencia a údržba nástrojov Používanie ručného náradia Schopnosť obsluhovať stroje Schopnosť čítať nákresy

Nástrojár

- výroba súčiastok podľa výrobnej dokumentácie - prerozdeľovanie a oprava lisovacích foriem - modifikácia lisovacích foriem na zníženie nezhodnej výroby a prestojov - odstraňovanie porúch na lisovacích nástrojoch - zlepšovanie procesov na lisovacích nástrojoch v spolupráci s výrobou a technológiou

Vedúci výroby

Vedenie tímu pracovníkov a oddelenia technickej prípravy výroby Analýza a koordinácia pracovných procesov Vedenie a nastavovanie procesov zlepšovania Zostavovanie pracovných návodov Komunikácia s tímom v zahraničí

Senior konštruktér

- spracovávanie technickej a projektovej dokumentácie vo výrobnom prostredí na pridelenom projekte - práca v CAD systéme (Catia) - vytváranie podkladov / dokumentácie na podporu výroby - podpora výroby v riešení problémov - práca na vytváraní interných prípravkov, konštrukcia prípravkov - analýza technickej dokumentácie - spolupráca s inými oddeleniami (vývoj, výskum, zákaznícke ...

Supervízor výroby

- zabezpečenie plynulého chodu výroby (CNC, montáž) - kontrola spĺňania plánov, kvality produkcie a BOZP - koordinácie pracovného tímu a riešenie prípadných problémov - zabezpečenie údržby zariadení - školenia nových pracovníkov - účasť na poradách
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you