Voľné pracovné miesta

Prípravár stavieb v Bratislave

Príprava stavebných projektov (pozemné stavby - občianske, bytové, polyfunkčné, priemyselné...) Spracovanie a príprava cenových ponúk Výber dodávateľov, komunikácia s dodávateľmi Účasť na kontrólnych dňoch Komunikácia so stavebným dozorom

Máte záujem o prácu ako Hlavný stavbyvedúci / vedúci projektu?

- zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenom projekte - koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálu - realizácia stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite - zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu - kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality - ...

Rozpočtár pre oblasť stavebníctva

- príprava cenových ponúk, kalkulácií, výkazov k projektovej dokumentácii - tvorba harmonogramov výstavby na projekte - posudzovanie cenových ponúk od subdodávateľov - participácia na tendroch - v prípade potreby - vykonávanie obhliadky stavieb - základná mzda: od 1000€ brutto a viac v závislosti od skúseností uchádzača/uchádzačky

Projektový manažér v stavebníctve

Organizácia a riadenie stavebnej činnosti na zverených stavebných projektoch Zodpovednosť za plnenie kvalitatívnych, časových a finančných míľnikov na zverených projektoch Výber subdodávateľských firiem Zodpovednosť za budget, zmluvy, feasibility study, project chart, risk analysis Vypracovanie reportov o stave zverených stavieb

Konštruktér

- zodpovednosť za tvorbu výkresovej a konštrukčnej dokumentácie - práca v 3D konštrukčnom programe - spolupráca s ostatnými oddeleniami - aktívna komunikácia v anglickom jazyku - mzdové ohodnotenie: od 1300€ brutto a viac v závislosti od skúseností

Manažér/ka prípravy developerských projektov

Vašou hlavnou náplňou práce bude: zabezpečovanie a vybavovanie všetkých potrebných podkladov pre prípravnú fázu developerských projektov - projektová dokumentácia (legislatívne, stavebné povolenia a iné.) zúčastňovanie sa obchodných stretnutí s konateľom spoločnosti komunikácia s príslušnými úradmi, klientmi, právnikmi kreslenie a príprava projektov vedenie prípravnej ...

Pomocný stavbyvedúci

- pomoc pri riadení stavebných zákaziek a pri celkovej realizácii projektov od podpisu zmluvy po odovzdanie stavby - úzka spolupráca so stavbyvedúcim, dohliadanie na realizáciu stavby v súlade s projektovou dokumentáciou, kontrola technologických postupov a noriem - spolupráca a konanie s ďalšími subjektmi (investori, prevádzkovatelia sietí, kompetentné úrady) - spolupráca so ...

Hľadáme šikovného obchodníka v oblasti stavebníctva

Nie je Vám cudzia oblasť stavebnín a považujete sa za skúseného obchodníka? Hľadáme práve Vás! Čo bude Vaša náplň práce? - Ako obchodný zástupca budete zastrešovať Prešovský kraj - Akvizície nových potenciálnych klientov, nadväzovanie obchodných vzťahov - Starostlivosť o aktuálnych klientov, práca s databázou - Reporting, spolupráca s oddeleniami

Rozpočtár TZB

- vypracovávanie rozpočtov, kalkulácií a cenových ponúk podľa projektovej dokumentácie pre časť TZB - príprava, vyhodnocovanie a výber dodávok materiálov a prác - komunikácia s investormi, zákazníkmi a subdodávateľmi - spoluzodpovednosť za prípravnú a realizačnú fázu projektu

Junior Project Manager - Stavebníctvo

Administratívna podpora projektového manažéra Spolupráca na projektovom manažmente pozemných stavieb, na projektovej organizácii Koordinácia spracovania rôznych stupňov projektovej dokumentácie Spolupráca pri riadení a organizovaní projektu Zúčastňovanie sa na rokovaniach Zabezpečovanie implementácie zmien zadaných klientom do projektu Koordinácia inžinierskej činnosti súvisiacej ...

Hľadáme Hlavného inžiniera projektu a junior stavebného inžiniera

Hlavný inžinier projektu: - riadenie a vedenie projektov v rámci SR - koordinácia činností profesistov, kontrola projektov - spolupráca pri inžinierskej činnosti - komunikácia s klientami, profesistami - zadelovanie úloh tímu projektantov - sledovanie časových plánov - organizácia stavebných povolená Junior stavebný inžinier: (Pozícia vhodná aj pre absolventov) - návrhy stavebných ...

Junior Project Manager - Stavebníctvo

Administratívna podpora projektového manažéra Spolupráca na projektovom manažmente pozemných stavieb, na projektovej organizácii Koordinácia spracovania rôznych stupňov projektovej dokumentácie Spolupráca pri riadení a organizovaní projektu Zúčastňovanie sa na rokovaniach Zabezpečovanie implementácie zmien zadaných klientom do projektu Koordinácia inžinierskej činnosti súvisiacej ...

Projektový manažér

Koordinácia, realizácia a technické zabezpečenie stavby od prevzatia až po odovzdanie diela a vypratanie staveniska. Riadenie a spolupráca pri príprave stavby. Koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálu. Riadenie a vedenie realizačného tímu. Organizovanie a riadenie stavbných prác na stavenisku a na stavbe. Podrobné vedenie stavebného denníka podľa zákona. Realizácia ...

Junior Stavebný inžinier

- účasť na príprave tendrových podkladov - komunikácia so subdodávateľmi - kontrola a plnenie pozpočtu - práca v internom systéme spoločnosti - objednávanie stavebného materiálu na základe technických výkresov
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you