Voľné pracovné miesta

Princing Specialist

Cenotvotvorba (validovanie a nastavovanie cien) produktov Priprava podkladov pre regionálne vyjednávania (EMEA) Účasť na definovaní globálnych a regionálnych cenových limitov Analýza a hodnotenie rizík trhových cien a identifikácia potenciálu cenových zmien Vyhodnocovanie a kalkulácia dopytov a výberových konaní Spolupráca s oddelením SALES

Obchodný zástupca v oblasti Stavebníctva - Východ

Starostlivosť a rozvoj spolupráce s existujúcimi zákazníkmi v oblasti Východu Aktívne vyhľadávanie a akvizícia nových zákazníkov Analýza trhu – potenciál, konkurencia, trendy, zisťovanie potrieb zákazníka Spolupráca pri plánovaní obchodnej stratégie a plánu predaja pre zverenú skupinu produktov Spracovanie cenových ponúk, technologických postupov a riešení Plnenie stanovených ...

Junior obchodník pre dátové centrá

- akvizičná činnosť a starostlivosť o zverených klientov - poskytovanie poradenstva a starostlivosti v závislosti od definovaných požiadaviek a potrieb klientov - monitoring trhu - prezentovanie spoločnosti, obchodné stretnutia - tvorba cenových ponúk

Obchodník

Hľadáme asertívneho a dynamického obchodníka s anglickým jazykom pre nášho klienta - výrobnú spoločnosť. Hlavná náplň práce: - Aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov a udržiavanie obchodu so stálymi zákazníkmi - Zodpovednosť za prípravu cenových ponúk - Osobné návštevy u zákazníkov - Príprava analýz a reportov - Nevyhnutné cestovanie prevažne západné Slovensko

Realitný maklér

Vyhľadávanie a realizácia obchodných prípadov pod vedením Senior BDM, neskôr samostatne Príprava a vypracovanie obchodných ponúk pre klientov Samostatné vedenie obchodných rokovaní Komunikácia s obchodnými partnermi a klientami Podľa vopred stanovených podmienok a pravidiel dokončovanie pridelených obchodných prípadov Ad-hoc úlohy podľa pokynov nadriadeného

Obchodný zástupca pre leteckú a námornú prepravu

akvizície nových zákazníkov v oblasti leteckých a námorných prepráv, udržiavanie vzťahov s existujúcimi zákazníkmi, vedenie obchodných stretnutí, riešenie klientských požiadaviek príprava a prezentácia cenových ponúk,

Obchodný manažér s ruským jazykom

- Aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí na trhu a starostlivosť o stálych zákazníkov - Komunikácia so zákazníkmi, prezentovanie výrobkov a služieb zákazníkom - Pravidelný reporting výsledkov Obchodnému riaditeľovi - Príprava cenových ponúk, návrh obchodných zmlúv - Podieľanie sa na tvorbe obchodnej stratégie a obchodných plánov

Obchodný manažér

- Aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí na trhu v oblasti kooperácii a starostlivosť o stálych zákazníkov - Získavanie obchodných informácií a kontaktov - Zabezpečenie podpory predaja - Prezentovanie výrobkov a služieb zákazníkom - Spracovanie zákaziek, príprava cenových ponúk a podkladov pre návrh obchodných zmlúv - Podieľanie sa na tvorbe obchodnej ...

Sales Repre pre IT oblasť

aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí; udržiavanie kontaktov so súčasnými zákazníkmi, akvizícia portfólia nových zákazníkov; komunikácia so zákazníkmi, distribútormi (HW a SW riešenia); reprezentácia spoločnosti, propagácia služieb spoločnosti potencionálnym zákazníkom; účasť na obchodných stretnutiach, workshopoch, konferenciách; úzka spolupráca ...

Vedúci oddelenia plánovania

Vedenie materiálových plánovačov Dohľad nad dodržiavaním KPI Riadenie logistických procesov Zlepšovanie procesu materiálového plánovania a implementácia vylepšení do procesu Podpora pri rokovaniach s dodávateľmi (účasť v medzinárodných tímoch)

Operatívny nákupca

- Samostatný nákup materiálu a služieb, od tuzemských a zahraničných partnerov, podľa zadanej materiálovej rozpisky alebo pridelenej komodity - Sledovanie plnenia objednávok podľa určených termínov, nákladov a kvality - Vedenie rokovania s dodávateľmi a zostavovanie kalkulácie nákladov materiálu, služieb a cien výrobkov

Obchodný zástupca

Zodpovednosť za predaj HW vybavenia pre priemyselné firmy - mobilné terminály, snímače kódov, Nivy Watch Pravidelná komunikácia a starostlivosť o zverené portfólio klientov + akvizičná činnosť Poskytovanie poradenstva pri výbere vhodného riešenia Cenové ponuky a dohadovanie zmluvných podmienok

Vedúci predajne

zodpovednosť za chod, obrat a skladové hospodárstvo predajne predaj tovaru a služieb vedenie menšieho tímu zamestnancov vybavovanie reklamácií zákazníkov

Senior freight forwarder ( Senior špeditér)

We are looking for a candidate experienced in area of transportation, highly qualified in the field of FTL and LTL. his/her duties are: Actively searches and implements new carriers Gathers data from the market, looks up new carries Introduces companie´s rules - meaning FS , rate validity, termination notice period Tender management : Thorough study of RTQ requirements and it´s summarizing in ...

Strategický nákupca

Pravidelná komunikácia s dodávateľmi v anglickom jazyku a ich príležitostná návšteva Vyhľadávanie nových dodávateľov Vyjednávanie najlepších podmienok čo sa týka kvality, cien materiálu, dodávok, prepravy Spolupráca s vedením ohľadom napredovania a zlepšovania procesov v oblasti nákupu Komunikácia s výrobou, administratívne práce Starostlivosť o pridelené komodity Zúčastňovať ...

Obchodno- technický zástupca pre Považie

- predaj produktov v danom regióne - akvizícia a spolupráca s existujúcimi zákazníkmi - spracovanie cenových ponúk - plnenie stanovených cieľov, pravidelný reporting

Operatívny nákupca

- zodpovednosť za operatívny nákup dielov - pravidelná komunikácia s dodávateľmi a riešenie operatívnych problémov - sledovanie dodacích termínov - úzka spolupráca s viacerými oddeleniami v rámci spoločnosti - spracovávanie objednávok v ERP systéme - pravidelné sledovanie a kontrola skladových zásob a plánov výroby - zodpovednosť za kontrolu nákladov a sledovanie cien jednotlivých ...

Obchodno-projektový manažér

Hľadáme Obchodno-projektového manažéra, ktorý sa bude zaoberať: Realizáciou projektov (predaj jednoúčelových strojov) Aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov, rozvoj vzťahov a reprezentácia spoločnosti Denná komunikácia s aktuálnymi a starostlivosť o existujúcich zákazníkov Poskytuje poradenskú a technickú podporu Vytvára cenové ponuky, platobné podmienky a sleduje ...

Obchodný zástupca - Východ

Zodpovednosť za pridelený región: Prešovský & Košický kraj Zodpovednosť za stav na maloobchode (úprava regálov, sekundárne vystavenia, zabezpečenie marketingových aktivít) Predaj výrobkov portfólia a zodpovednosť za plnenie plánovaných objemov u pridelených klientov (veľkosklady) Denne aktívne absolvovať pridelený počet návštev maloobchodu a veľkoobchodu Dodržiavať denné ...

Sales Representative - estetická medicína

·Hľadáme Obchodného zástupcu, ktorý bude podporou pre Business Development Managera pri získavaní nových klientov na slovenskom trhu (kliniky estetickej medicíny, kozmetické salóny, lekárne) a pri poskytovaní zákazníckeho servisu za účelom dosiahnutia stanovených predajných cieľov ·Zodpovednosť za budovanie povedomia a dôveryhodnosti produktov/postupov medzi klientmi ·Analýza ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek