Voľné pracovné miesta

Finančný analytik

- analýza rizík a príležitostí pre spoločnosť - spolupráca na pricingu, pravidelné vypracovanie forecastu a cashflow - reportovanie výsledkov finančnému manažérovi - úzka spolupráca s finančným analytikom - spolupráca pri zostavovaní rozpočtu - práca na rôznych typoch projektu a komunikácia s investormi a zákazníkmi

Finančný manažér

· posúdenie dodaných účtovných dokladov z vecného a formálneho hľadiska ako aj z hľadiska DPH, dani z príjmov a pravidiel účtovania - účtovanie vybraných dokladov - kontrola a zaúčtovanie bankových výpisov - komunikácia s externým prostredím - vystavovanie, spracovávanie a kontrola odberateľských faktúr za nájomné, prevádzkové náklady, marketing a energie - dokladová ...

Finančný manažér pre slovenské projekty

- účasť na medzinárodných projektoch a budovaní výrobných závodov - podávanie včasných finančných informácii počas jednotlivých fáz projektu - kontrola nákladov a kapitálových výdavkov súvisiacich s projektom - prezentácia fiančných ukazovateľov investorom a akcionárom - kooperácia s účtovným tímom

Finance Controller

Spracovanie podkladov k rozpočtovému plánu - budget,forecast Kontrola rozpočtov,analyzovanie odchýlok,reportovanie Podpora fin.oddelenia v technických systémových otázkach v SAPe - key user SAP FICO Príprava a účtovanie operácií časového posunu nákladov a výnosov,spresňujúci hospodársky výsledok,inventarizácia Riadna evidencia dochádzky a kalkulovanie hodinových sadzieb Podporné ...

Finančný analytik

- Vytváranie a spracovanie analýz a reportov - Riadenie, kontrola a kalkulácia nákladov, príprava rozpočtu-sledovanie odchýlok - Zaujímavá práca s dátami, najmä v MS Excel - Reporting a kalkulácia podľa KPI - Správa a účtovanie hmotného a nehmotného majetku - Tvorba a spracovanie mesačnej, ročnej uzávierok - Účasť na projektoch

Finančný manažér

- kontrola účtovníctva, zabezpečenie správnosti údajov zaznamenaných v informačnom systéme - výpočet časového rozlíšenia a opravných položiek - zabezpečenie správneho výpočtu daní, odložených daní, príspevkov a iných zákonných povinností v súlade s platnou legislatívou - podieľanie sa na príprave obchodného plánu, zabezpečenie controllingu - spolupráca na príprave ...

Vedúci finančného a účtovného oddelenia

- Riadenie menšieho tímu (účtovníctvo a finančný kontroling) - Účtovanie podľa US GAAP a slovenských účtovných štandardov - DPH reporting, mesačné, kvartálne, koncoročné uzávierky - Príprava ročného rozpočtu, odsúhlasovanie mesačných/štvrťročných účtov - Príprava dokumentácie pre externý/interný audit

Business analytik s anglickým jazykom

- príprava forecastov, budgetov, reportov podľa požiadaviek zákazníka, - analýzy podkladov k mesačnej fakturácii, - kontrola dát, reporting finančnému managerovi, - komunikácia s hlavným zákazníkom v súvislosti s podkladmi k reportom, - komunikácia s ostatnými oddeleniami v rámci firmy,

Head of finance

- riadenie a kontrola dodržiavania postupov v oblasti účtovníctva - finančné plánovanie, controlling a budgeting - kontrola finančných a ekonomických ukazovateľov - sledovanie čerpania rozpočtu, analýza mesačných výsledkov a riadenie vzniknutých odchýlok - tvorba účtovnej závierky a podávanie daňových priznaní
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek