Voľné pracovné miesta

Finančný kontrolór pre výrobnú spoločnosť

Hľadáme skúseného kandidáta v oblasti finančného kontrolingu z výrobného prostredia: - Komplexný kontrolling vo výrobnej spoločnosti - Vyhodnocovanie interných nákladov a porovnávanie výkonnosti - Výrobný kontroling - kalkulácie výrobných nákladov - Spracovanie mesačných a ročných výsledkov hospodárenia spoločnosti - Spracovanie analýzy hospodárskeho výsledku - Spracovanie ...

Šanca pre absolventov ekonomiky a financií.

Hľadáme šikovného kandidáta/kandidátku, ktorý rozumie tabuľkám, číslam a má chuť pracovať! Spracovanie rozpočtu a finančných plánov Spracovávanie finančných výsledkov, vypracovávanie finančných výkazov a reportov Plánovanie, riadenie a sledovanie cash flow Tvorba kalkulácií a rozpočtov Analýza vývoja nákladov a ich vplyvy na obchodné a finančné časti spoločnosti Príprava ...

Baví ťa účtovníctvo, ale vidíš sa skôr v controlling-u? Máme ponuku pre Teba!

- komplexná znalosť podvojného účtovníctva - kontrola účtovných dát a vypracovanie mesačných výkazov - inventarizácia účtov hlavnej knihy - príprava mesačnej a ročnej účtovnej závierky - optimalizácia jednotlivých pracovných metód a vedenie záznamov a systémov - spolupráca s inými oddeleniami a v prípade potreby poskytnúť pomoc v oblasti financií - Konsolidácia, ...

Business Controller

- zodpovednosť za reporting a analýzy v medzinárodnom výrobnom prostredí - analýza nákladov a ich porovnanie, analýza cien/odchýľok materiálov - analýza produktivity - participácia na uzávierkových operáciách - vyhodnocovanie kľúčových ukazovateľov - príprava výkazov - participácia na tvorbe rozpočtu, finančných plánov - zlepšovanie procesov

Finance Controller

* spracovanie reportov a príprava finančných analýz * spolupráca pri plánovaní na nasledujúce obdobie * analýza finančných výsledkov spoločnosti - zisk, strata, plán vs. realita * kontrola nákladov spoločnosti, príprava prognóz, analýza plánovaných a realizovaných investícií * spracovanie reportov * analýza odchýlok, aktívna účasť pri nových návrhoch * aktívna spolupráca ...

Controller

* spracovanie reportov a príprava finančných analýz v rámci výroby * spolupráca pri plánovaní na nasledujúce obdobie - budget, forecast * analýza finančných výsledkov spoločnosti - zisk, strata * cost controlling, kontrola nákladov spoločnosti, príprava prognóz * spracovanie reportov * analýza odchýlok, aktívna účasť pri nových návrhoch * aktívna spolupráca na projektoch ...

Senior finančný kontrolór vo výrobnom prostredí

- zodpovednosť za kontrolingové aktivity - príprava rozpočtu, analýz, prognóz - pravidelný reporting - príprava podkladov pre audit - mzdové ohodnotenie: od 2000€ brutto a viac v závislosti od skúseností uchádzača/uchádzačky

Credit Analyst / Špecialista pohľadávok - vhodné aj pre absolventov

- správa a monitoring zákazníckych účtov - sledovanie otvorených položiek, riešenie sporných položiek a blokovaných objednávok - efektívna kontrola a vymáhanie pohľadávok - hodnotenie úverovej bonity zákazníkov - priama komunikácia so zákazníkmi v zahraničí

Finančný kontrolór

Spracovanie rozpočtu a finančných plánov Spracovávanie finančných výsledkov, vypracovávanie finančných výkazov a reportov Plánovanie, riadenie a sledovanie cash flow Tvorba kalkulácií a rozpočtov Analýza vývoja nákladov a ich vplyvy na obchodné a finančné časti spoločnosti Príprava mesačných uzávierkových výkazov Analýza štandardných cien/odchýlok Prípravy výkazov ...

Finančný riaditeľ

- zodpovednosť za ekonomické a finančné riadenie spoločnosti - príprava finančnej stratégie, finančných plánov a výhľadov - zodpovednosť za strategické plánovanie rozpočtu spoločnosti - riadenie a kontrola ekonomického výsledku spoločnosti - reporting - spolupráca s manažmentom, audítormi, finančnými inštitúciami, účtovným oddelením spoločnosti - miesto výkonu práce: ...

Senior Finančný kontrolór

* zodpovednosť za zostavenie ročného rozpočtu, prognózy, účtovníctva, daní a ďalších finančných záležitostí * podávanie pravidelných reportov a komunikácia s materskou sppoločnosťou * dohľad na daňovými úkonmi v spoločnosti * príprava analýzy ziskovosti a strát * koordinácia pri zavádzaní účtovných procesov a správnosti fungujúcich procesov * príprava a zhodnotenie ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you