Strašíková Lívia

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Strašíková Lívia

Strašíková Lívia

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

- Zodpovednosť za kvalitu kľúčových procesov v spoločnosti - Analyzovanie nezhôd procesu pomocou nástrojov kvality - Navrhovanie a implementácia nápravných opatrení - Vykonávanie zmien v kontrolných ...
Tvojou hlavnou úlohou bude: Ttvoriť marketingové stratégie spoločnosti Definovanie a tvorbu B2B2C marketingovej stratégie spoločnosti Plánovanie marketingových nástrojov a aktivít Poodpora ...
- zodpovednosť za fungovanie HR oddelenia v spoločnosti - zavádzanie HR smerníc - aktívne podieľanie sa na rozvoji HR na všetkých úrovniach - návrh a zlepšovanie HR procesov - nábor zamestnancov - ...
- zodpovendosť za stavebný manažment, nové projekty - kontrola projektovej dokumentácie - kontrola priebehu stavebných prác, sledovanie harmonogramu výstavby - príprava OPEX/CAPEX projektov - ...
- zodpovednosť za fungovanie HR oddelenia v spoločnosti - aktívne podieľanie sa na rozvoji HR na všetkých úrovniach - návrh a zlepšovanie HR procesov - nábor zamestnancov - zodpovednosť za ...
Nastavenie, správa dát a vytváranie/zmena výrobných modelov na základe zmien vo výkresovej dokumentácii v ERP systéme Komunikácia s oddelením konštrukcie o navrhovaných zmenách na vyrobených ...
Náplň práce: - budovanie a rozvíjanie vťahov s existujúcimi zákazníkmi - aktívna akvizícia - tvorba cenových ponúk, vyjednávanie cien - prezentácia spoločnosti - pravidelná návšteva ...
- Plánovanie a realizácia HR aktivít na dosiahnutie stanovených cieľov - Zodpovednosť za náborové aktivity - Vedenie personálnej agendy zamestnancov - Príprava pracovno-právnych dokumentov ...
- riadenie a koordinovanie výrobných zamestnancov - zodpovednosť za kvalitu, dohliada na procesy, pracovné postupy - zodpovednosť za plány nápravných opatrení, aby boli v súlade so zákazníckymi ...
- zodpovedá za koordináciu a plánovanie personálu, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov - dosahovanie operatívnych cieľov - riadi a koordinuje každodenné operácie spoločnosti v rámci platných ...
- Zodpovednosť za plánovanie výrobného procesu, strategické plánovanie - Zodpovedadť za prípravu investičných projektov (CAPEX/OPEX) - Zodpovedať za definovanie, plánovanie a kontrolovanie ...
- akvizícia nových zákazníkov, aktívne vyhľadávanie obchodných príležitosti na Slovensku i v zahraničí - rozvoj obchodných činností - spracovanie cenových ponúk - spolupracovanie s projektovými ...
Byť zodpovedný za vedenie globálneho tímu oddelenia špecializovaného na východnú Európu Zodpovednosť za procesy, za plnenie úloh, za výsledky, ktoré sú v každodennej zodpovednosti tohto ...
Podpora produktového portfólia v segmente elektro Implementácia nových produktov na trh Navrhovanie efektívnych riešení pre zákazníkov Prieskum trhu a monitorovanie konkurencie Príprava marketingových ...
Máte skúsenosť s projektovým manažmentom? Prípravou investičných projektov CAPEX/OPEX?Riadením projektov nákupu nových technológií? Skúsenosti s LEAN? Komunikácia so zákazníkom v angickom ...
Menu