Rippová Katarína


Rippová Katarína

Rippová Katarína

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

- komunikácia s dodávateľmi - vedenie obchodných rokovaní, negociácie cien s dodávateľmi - príprava rámcových zmlúv - hodnotenie dodávateľov - zodpovednosť za cenový vývoj v danej komodite - ...
Organizácia práce inžinierom kvality Analýza chýb vo výrobe Právo zastaviť výrobu Implementácia nápravných opatrení Účasť na auditoch
Návrh konštrukcie produktov Návrh CAD modelov a výkresov podľa zákazníckych požiadaviek Podieľa sa na tvorbe BOM listu Podpora testovacích plánov a premietnutie výsledkov do vývoja dielov

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com

Menu