Ponechalová Klaudia

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Ponechalová Klaudia

Ponechalová Klaudia

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

- vypracovávanie technologických postupov - realizácia nových technológií do výrobného procesu - optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania - zodpovednosť za implementáciu ...
- vstupná kontrola kvality materiálov a kontrola kvality výrobkov v procese na základe technickej a výkresovej dokumentácie, technických noriem a požiadaviek zákazníka - vytváranie kontrolných ...
- Opravy elektronických a elektrických systémov obrábacích strojov, montážnych a skúšobných zariadení - Vykonávanie preventívnej a prediktívnej údržby - Návrhy na zlepšenie stavu zariadení - ...
- riešenie prevádzakových problémov a odstraňovanie závad - znižovaní a eliminovaní rizika vzniku porúch - pravidelná údržba stavebných strojov - po zaučení poskytovanie servisu priamo ...
- zodpovednosť za vykonávanie preventívnej a prediktívnnej údržby - spolupráca na uvádzaní strojov do prevádzky - návhry na zlepšenie aktuálneho stravu strojov a zariadení - evidencia technických ...
- vykonávanie preventívnej aj prediktívnej údržby zariadení (elekrika aj mechanika) - identifikácie a následne odstraňovanie technických porúch na zariadeniach na základe pokynov lídra údržby - ...
- podpora pri oprave nástrojov - údržba nástrojov (lisovacie alebo vstrekovacie formy) - identifikácia príčin porúch a následná korekcia - nastavenie a korekcia parametrov strojov a zariadení ...
Menu