Plšková Júlia

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Plšková Júlia

Plšková Júlia

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

· Samostatné zabezpečenie odbornej technickej agendy technológie zvárania · Určovanie technológie zvárania výroby s vysokými nárokmi na presnosť a spoľahlivosť · Rozhodovanie o použití ...
-vypracovanie Process Flow -technická komunikácia so zákazníkom -vykonávanie štúdií vyrobiteľnosti produktu -vypracovávanie kalkulácií na nové produkty z technologického pohľadu -spolupráca ...
• starostlivosť o pridelených zákazníkov • riadenie zákazníckych reklamácií • participácia na APQP aktivitách • implementácia špecifických zákazníckych požiadaviek do výrobného ...
· Podpora pre Produktového Inžiniera · Príprava a tvorba pracovných inštrukcií · Tvorba a aktualizácia dokumentácie k produktom v spolupráci s Produktovým Inžinierom · Školí operátorov ...
·zodpovednosť za technickú, nákladovú a termínovú stránku projektu ·riadenie projektov zákazkovej výroby ·komunikácia so zákazníkom a výrobnými oddeleniami ·riešenie zmien v technickej ...
·Vyhľadávanie obchodných príležitostí pre stavebnú činnosť v rámci SR ·Rozvoj jestvujúcich obchodných vzťahov ·Plánovanie obchodnej stratégie a vypracovanie cenových ponúk ·Reprezentácia ...
- na základe požiadaviek zákazníka vykonáva záručné a pozáručné opravy, inštalácie a inšpekcie strojov u zákazníka - poskytuje technickú podporu, rieši technické problémy a navrhuje ...
· Zodpovednosť za pridelené projekty · Podpora Vedúceho projektu · Komunikácia so zákazníkmi, ďalšími závodmi a dodávateľmi · Projektový Inžinier je kontaktná osoba z hľadiska technických ...
· Zodpovednosť za riadenie, plánovanie a dodržiavanie míľnikov na pridelených projektov · Vedenie tímu projektových inžinierov · Komunikácia a stretnutia so zákazníkmi, ďalšími závodmi ...
- okres Partizánske - zodpovednosť za vedenie HR procesov v spoločnosti - nastavenie HR procesov a stratégií - nastavenie systému odmien - tvorba pracovných zmlúv, prihlášky a odhlášky zamestnancov ...
· Zabezpečenie kvality produktov a procesov podľa požiadaviek · Riadenie oddelenia kvality · Komunikácia so zákazníkmi, starostlivosť o zákazníkov · Riadenie a koordinácia procesu vzorkovania ...
· Zodpovednosť za tvorbu a špecifikácie výrobných postupov · Spracovanie technickej a technologickej dokumentácie v oblasti výroby · Spracovanie technických špecifikácií k potrebným výrobkom · Zodpovednosť ...
-Zodpovednosť za nábehy nového projektu -Zaobstaranie strojov a nástrojov pri zavádzaní nového výrobku do procesu -Vypracovanie pracovných postupov, spracovanie layoutu -V prípade presunu strojov ...
Menu