Plšková Júlia

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Plšková Júlia

Plšková Júlia

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

- spracovanie prijatých objednávok v systéme, plánovanie výroby - tvorba výrobného plánu na základe objednávok a prepočtu výrobných kapacít - spracovanie plánu do denných a týždenných ...
- zodpovednosť za riadenie projektov od ich vývojovej etapy až po sériovú výrobu - zodpovednosť za technickú, nákladovú a termínovú stránku projektu - zabezpečenie projektovej dokumentácie ...
- na základe požiadaviek zákazníka vykonáva záručné a pozáručné opravy, inštalácie a inšpekcie strojov u zákazníka - poskytuje technickú podporu, rieši technické problémy a navrhuje ...
Technická podpora nadriadeného a výroby Sledovanie procesov výroby a reporting nadriadenému Odhalenie a analýza hlavných príčin chybovosti Zlepšovanie procesov, výkonnosti a kvality produkcie Podávanie ...
Zodpovednosť za HR oddelenie a riadenie tímu HR Jednať ako lokálny HR Business partner pre SK, vedenie HR administratívy Zabezpečenie v spolupráci s tímom nábor, fakturácie, dochádzky, agentúrnych ...
·Zavádzanie nových výrobkov do sériovej výroby ·Prevedenie nultej série výrobku a vedenie príslušnej dokumentácie ·Tvorba výrobných inštrukcií na zavedenie nových výrobkov a ich aktualizácia ·Posudzovanie ...
·Zodpovednosť za rozvoj a plánovanie výrobných technológií, procesov a postupov ·Navrhovanie technológií na strojoch trieskového obrábania ·Implementácia zmien vo výrobných procesoch ·Vedenie ...
·rozvoj a realizácia obchodných príležitostí ·príprava cenových ponúk pre realizáciu projektu a použitý materiál ·prezentovanie portfólia služieb a riešení zákazníkom ·účasť na ...
Menu