Laurenčíková Petra

Laurenčíková Petra

Laurenčíková Petra

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Personnel Consultant

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Priemyselný inžinier

Aktualizované: 2023-12-04- Skúmanie a analýza nastavených výrobných i nevýrobných procesov v spoločnosti
- Navrhovanie a implementácia riešení a procesov za účelom zefektívnenia výroby
- Nastavovanie, sledovanie a vyhodnocovanie KPI
- Vedenie školení a tréningov pre zamestnancov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Lean koordinátor

Aktualizované: 2023-12-04- Navrhovanie a zavádzanie nových procesov a zmien, ktoré zvyšujú efektivitu a zoštíhľujú výrobu
- Implementácia nástrojov štíhlej výroby s cieľom úspory nákladov
- Sledovanie, analýza a vyhodnocovanie výrobných i nevýrobných procesov
- Tvorba plánov, rozloženia výroby či časových snímok
- Vedenie Lean projektov
- Vedenie tréningov a školení ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Skúšobný technik

Aktualizované: 2023-11-29- Vykonávanie kvalitatívnych skúšok a meraní
- Tvroba dokumentácie a hodnotenia výrobku
- Participácia na nápravných a vylepšujúcich opatreniach
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier zákazníckej kvality

Aktualizované: 2023-11-29- Kontaktná osoba pre zákazníka
- Definovanie požiadaviek zákazníka a následný dohľad nad ich dodržiavaní v spoločnosti
- Sumarizácia zákazníckych hodnotení
- Vykonávanie nápravných a preventívnych opatrení
- Podieľanie sa na vypracovaní akčných plánov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technológ kvality

Aktualizované: 2023-11-28- Podieľanie sa na rozvoji a optimalizácii výrobkov
- Vytváranie dokumentácie pre výrobky
- Poskytovanie podpory pre ostatné oddelenia
- Navrhovanie nových možností pre výrobný proces a testovanie
- Participácia pri vývoji a kvalifikácii výrobku
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik kvality na jednu zmenu

Aktualizované: 2023-11-27- Kontrola kvality jednotlivých dielov
- Kontrola procesu výroby
- Práca s meradlami
- Interná spolupráca v rámci kvality a s ostatnými oddeleniami
- Participácia na tvorbe dokumentov
- Dodržiavanie štandardov kvality
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technológ

Aktualizované: 2023-11-24- Implementácia a optimalizácia výrobných procesov
- Vypracovávanie technologických postupov, poskytovanie podpory zamestnancom
- Podieľanie sa na implementácii nových technológií do výrobného procesu
- Plánovanie a určovanie procesov, kapacít strojov a zariadení
- Analýza chýb a rizík, podieľanie sa na nápravných opatreniach
- Podieľanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior výrobný inžinier

Aktualizované: 2023-11-23- Implementácia a optimalizácia technologických riešení podľa potreby výroby a projektu
- Zefektívňovanie, navrhovanie a zavádzanie výrobných procesov a nových technológií a ich následná kontrola
- Optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov
- Analýza údajov
- Komunikácia v rámci spoločnosti, so zákazníkmi či dodávateľmi
- Cestovanie ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Environmentalista

Aktualizované: 2023-11-20- Zabezpečovanie a aktualizácia príslušných dokumentov v oblasti ochrany životného prostredia
- Vytváranie nových návrhov a opatrení zameraných na zlepšenie kvality environmentu – primárne zameranie sa na ovzdušie
- Pravidelná spolupráca a komunikácia s príslušným úradmi
- Zabezpečovanie kontrol kvality, prepočtov znečistenia
- Komunikácia naprieč ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista údržby

Aktualizované: 2023-11-16- Vykonávanie preventívnej, prediktívnej i reaktívnej údržby
- Plánovanie údržby a opráv zariadení
- Návrhy, prezentácia a implementácia nových prípravkou, strojov a zariadení
- Podieľanie sa na vysvetlení technických a elektrotechnických dokumentov či pracovných postupov
- Kooperácia s ostatnými oddeleniami
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Plánovač výroby

Aktualizované: 2023-11-15- Efektívne plánovanie výroby podľa objednávok zákazníka
- Zabezpečenie správneho a efektívneho fungovania výroby
- Výpočty výrobných možnosti, určovanie priorít pre výrobu
- Kooperácia s oddelením nákupu na zabezpečovaní materiálu pre výrobu
- Sledovanie a dodržiavanie nastaveného plánu výroby
- Podieľanie sa na špecifikácii budúcich ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Konštruktér - vhodné i pre absolventov

Aktualizované: 2023-11-13


Našiel si sa v tvorbe konštrukcii? Chceš sa ďalej rozvíjať a vzdelávať? Neváhaj a využi príležitosť!


Údržba a elektroúdržba strojov a zariadení
Zabezpečovanie ich plynulého chodu výroby
Odstraňovanie a identifikácia závad elektrozariadení
Ochota pracovať v 3-zmennej alebo 4-zmennej prevádzke
Pozícia je vhodná i pre absolventa, ale i pre kandidáta so skúsenosťami

Podľa tvojich skúseností sa budeš venovať aj:

- montáži mechanických komponentov
- montáži elektrotechnických komponentov
- práci na základe technickej dokumentácie (elektroschémy)
- pozícia je vhodná pre kandidátov s praxou aj bez praxe v oblasti elektro
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Supplier Quality Engineer

Aktualizované: 2023-11-08- Zabezpečovanie kvality dielov od dodávateľov pre celé trvanie projektu v sériovej fáze
- Zabezpečenie starostlivosti a rozvoja dodávateľov
- Hodnotenie a monitorovanie výkonnosti dodávateľov, v prípade potreby nastaviť nápravné opatrenia
- Realizácia auditov u dodávateľa
- Nastavenie štandardov pre vstupnú kontrolu, zabezpečenie vzorkovania

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com