Ing. Straňáková Nikoleta MBA

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Ing. Straňáková Nikoleta MBA

Ing. Straňáková Nikoleta MBA

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

Strategické riadenie logistiky, skladu, prepravy a zákaznického servisu optimalizácia logistiky a logistických procesov, skladov komunikácia a vyjednávanie s dodávateľmi, výrobcami, spotrebiteľmi ...
riešenie zákazníckych reklamácii a predkladanie návrhov na prevenciu vzniku reklamácii príprava podkladov na uvoľňovanie dielov do výroby vypracovanie kontrolných plánov, 8D reportov, A3 protokolov vypracovanie ...
Vyhodnocovanie výroby, Príprava analýz efektivity procesov, analýza zrušených výrob Vytváranie a kontrolovanie STD (sprievodnej technickej dokumentácie) výrobného procesu Vytvorenie štandardov ...
Pre výrobnú spoločnosť v Nitrianskom kraji hľadáme posilu na oddelenie Nákupu / Logistiky - Kontrolór dodávateľského reťazca. Hlavnou úlohou je: Vystavovanie a dodržiavanie výrobných ...
Porovnáva, navrhuje a vyberá vhodných dodávateľov z pohľadu kvality Udržiava a rozvíja hodnotenie dodávateľov v súlade s požiadavkami oddelenia kvality, nákupu a globálnych funkcií Zlepšovanie ...
riadenie, dohľad a koordinácia konštrukčného tímu riadiť a koordinovať oddelenie v súlade s časovým harmonogramom prác, s cieľom vytvoriť výkresovú a výrobnú dokumentáciu v požadovanej ...
zodpovednosť za zlepšovanie/optimalizáciu výrobných procesov v rámci výrobného závodu, návrh / príprava postupov zavádzania nových výrobkov/prvkov do výrobného procesu Príprava pracovných ...
servis CNC strojov a technológií pre výrobu nábytku inštalácia nových zariadení u zákazníkov diagnostika porúch vzdialená podpora, hotline komunikácia so zákazníkmi
Vypracovanie, spracovanie, plánovanie a monitorovanie objednávok v SAP na základe technických špecifikácií, ako aj podpora servisných objednávok. Účtovanie úrovní zásob v SAP súvisiace s ...
mechanické zručnosti,skúsenosť s montážami strojov a strojných zariadení skúsenosti so zváraním a zámočníckymi prácami čítanie technickej dokumentácie- podmienkou vedenie ľudí
tvorba rôznych stupňov projektovej dokumentácie prevažne v petrochemickom vodárenskom a priemysle pre ASTRP a MaR, rozvádzače DT,RM a RE príprava konštrukčnej dokumentácie rozvádzačov PLC,SCADA ...
Menu