Ing. Jakubčová Simona


Ing. Jakubčová Simona

Ing. Jakubčová Simona

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

- spracovanie vybraných účtovných dokumentov - spolupráca s účtovnými spoločnosťami - spracovanie platieb - vytváranie návrhov na zefektívnenie procesov - príprava podkladov pre účtovné ...
- podpora obchodných aktivít spoločnosti - identifikácia nefunkčných procesov a návrh nových optimalizácií - položkovitá kontrola faktúr - komunikácia so zákazníkom a ostatnými oddeleniami ...
- komplexné zastrešenie korporátneho účtovníctva - riadenie financií prideleného oddelenia - controlling, reporting - spolupráca pri vypracovaní mesačných a ročných uzávierok - komunikácia ...
- vedenie mzdovej a personálnej agendy - organizačné riadenie personálu - príprava smerníc, reportovanie vedeniu spoločnosti - koordinácia činností zamestnancov na oddelení - operatívne spracovanie ...
- účasť na medzinárodných projektoch a budovaní výrobných závodov - podávanie včasných finančných informácii počas jednotlivých fáz projektu - kontrola nákladov a kapitálových výdavkov ...
- evidencia a spracovanie faktúr - účtovanie bankových výpisov - spolupráca na menšich projektoch - riešenie procesov nastavenia marže
- komplexné vedenie účtovníctva - pravidelné spracovanie pridelenej agendy - spolupráca pri mesačných a koncoročných uzávierkách - porovnanie skutočného stavu v pokladni s účtovným - príprava ...
- overovanie dodržiavania zásad správnej distribučnej praxe - kontrola podmienok skladovania humánnych liekov, systém obmeny zásob, dopravy, uloženie podozrivých liečiv - vedenie dokumentácie ...
- vypracovávanie právnych stanovísk - správa, revízia a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie - revízia a pripomienkovanie vnútorných predpisov zamestnávateľa - komunikácia s externými dodávateľmi ...
- overovanie dodržiavania zásad správnej distribučnej praxe - kontrola podmienok skladovania humánnych liekov, systém obmeny zásob, dopravy, uloženie podozrivých liečiv - vedenie dokumentácie ...
- zodpovednosť za financie spoločnosti - úzka spolupráca s CEO - vypracovanie budgetov, forecastov, cash flow management - spolupráca s účtovným oddelením vrámci pobočiek v Európe - angažovanosť ...

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com

Menu