Ing. Borkovič Roman

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Ing. Borkovič Roman

Ing. Borkovič Roman

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

Komplexná zodpovednosť za IT infraštruktúru spoločnosti Správa a optimalizácia interného ERP systému Inštalácia a údržba HW častí a zariadení Starostlivosť o bezpečnosť, zálohovanie, ...
Zodpovednosť za predaj + projektový management v rámci SR Príprava cenových ponúk a obchodných zmlúv Aktívna akvizičná činnosti vo zverenom regióne Objednávanie komponentov Komunikácia ...
Vedenie obchodného tímu, stabilizácia, tréning a motivácia Udržiavanie kontaktov so súčasnými a novými klientmi, akvizícia nových kľúčových zákazníkov Reprezentácia spoločnosti a ...
Aktívna participácia na projektoch z výrobného sektora Vývoj výrobného SW pre kontrolu a zabezpečovanie produkcie Rozširovanie, optimalizácia a inovácia existujúcich procesov Objektové programovanie ...
Programovanie, vývoj a údržba SW pomocou JAVA a C++ Zúčastňovanie sa na projektoch z oblasti hydrauliky a simulácie v potrubnej preprave Projekty v rámci Slovenska, aj medzinárodne, tvorba projektovej ...
Menu