Brachtýrová Daniela

TRENČÍN

Lugera & Maklér spol. s r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
+421 (0)32 6538 111
lugera@lugera.com

BRATISLAVA

Mlynské Nivy 49, Bratislava
+421 (0)2 5824 0501
lugera.ba@lugera.com

KOŠICE

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 (0)55 7266 111
lugera.ke@lugera.com

NITRA

Štúrova 22, 94901 Nitra
+421 (0)32 6538 111
lugera.nr@lugera.com


Brachtýrová Daniela

Brachtýrová Daniela

Lugera & Maklér spol. s.r.o.

- pravidelný servis zariadení u zákazníkov v SR a ČR - diagnostika porúch na zariadeniach - riešenie prevádzkových problémov a odstraňovanie porúch - komunikácia s klientom - poradenstvo
- zabezpečenie plynulého chodu výroby, minimalizácia prestojov - práca na základe plánov výroby a zodpovednosť za jeho dodržiavanie - organizácia prác vo výrobe, určovanie priorít, koordinácia, ...
- zodpovednosť za zabezpečenie chodu strojnej technológie - plánovanie a zabezpečenie preventívnej údržby ako aj odstraňovanie porúch - plánovanie údržby na jednotlivých zariadeniach - komunikácia ...
- realizácia metodík Lean a Six sigma naprieč spoločnosťou - rozvíjanie a neustále zlepšovanie výkonnosti a výsledkov spoločnosti - spolupráca s viacerými oddeleniami spoločnosti - monitoring, ...
- zodpovednosť za udržiavanie a rozvoj dodávateľskej kvality, navrhovanie nápravných opatrení - udržiavať plán auditu dodávateľa a podľa potreby vykonávať audity u dodávateľa - koordinácia ...
Pre menšiu výrobnú spoločnosť hľadáme inžiniera kvality, na doplnenie tímu, ktorý bude zastrešovať komplexnú kvalitu vo výrobe: - riešenie dodávateľských a zákazníckych reklamácii, ...
- práca s elektro schémami - nastavenie a uvedenie strojov do prevádzky, prípadné programovanie strojov - kontrola strojov - pomoc pri mechanickej a elektrotechnickej stavbe stroja - dodržiavanie ...
- plánovanie a obstarávanie výrobných zariadení a montážnych liniek riadených cez Siemens Simatic, roboty ABB - plánovanie toku materiálu, Layout, vypracovanie pracovných návodov, logistické ...
- zodpovednosť za plynulý chod výroby - vedenie zamestnancov na zmene - plnenie plánov výroby - zabezpečenie BOZP, čistoty a poriadku na pracovisku - spolupráca s inými oddeleniami spoločnosti - ...
- riešenie problémov vo výrobe - nastavenie technologických postupov a šablón - optimalizácia výrobných postupov - zavádzanie nových modelov a produktov do výroby - programovanie a nastavovanie ...
- zabezpečenie optimálneho využitia strojov, ľudskej práce a materiálu - drobná úprava/doladenie programov - zaškolenie operátorov na správe používanie strojov a zvyšovanie efektivity (frézy, ...
Menu