HSE Manager – hľadáme HSE nadšenca pre novú spoločnosť!

Umiestnenie

Bratislavský kraj  

euro_symbol

Základný plat od

2000 €  

Seniorita / Zručnosti

samostatný pracovník-referent  HSE Manager - hľadáme HSE nadšenca pre novú spoločnosť!

Zverejnené
2. júla 2024
Umiestnenie
Bratislavský kraj
Typ pozície
Seniorita
samostatný pracovník-referent, senior-špecialista
Jazyky
anglický jazyk - b2 (stredne pokročilý)
Nástup
ASAP

Popis

Zabezpečenie komplexnej činnosti a uplatňovania zásad v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia: Implementácia a dodržiavanie bezpečnostných predpisov a noriem.
Vypracovanie opatrení a kontrola dodržiavania predpisov: Monitorovanie a zabezpečenie dodržiavania všetkých bezpečnostných a preventívnych opatrení.
Koordinácia všetkých bezpečnostných a preventívnych aktivít: Organizovanie a dohľad nad bezpečnostnými školeniami a cvičeniami.
Vypracovanie plánov prevencie rizík, kontrola dokumentácie: Tvorba a aktualizácia plánov na prevenciu rizík, vedenie a správa bezpečnostnej dokumentácie.
Zastrešenie manažmentu OPP: Riadenie a koordinácia všetkých činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi.
Preverovanie a vypracovanie zápisov k pracovným úrazom: Investigácia pracovných úrazov a vedenie príslušnej dokumentácie.
Identifikácia a aktualizácia environmentálnych požiadaviek: Zabezpečenie súladu s environmentálnymi normami a predpismi.
Meranie a hodnotenie kľúčových parametrov a charakteristík súvisiacich s environmentálnymi aspektmi: Monitoring a analýza environmentálnych vplyvov a parametrov.

Požiadavky

Relevantné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Skúsenosti na podobnej pozícii vo výrobnej spoločnosti - podmienkou
Skúsenosť v rámci automotive - vítaná
Znalosť legislatívy a predpisov v oblasti BOZP a OPP.
Schopnosť pracovať samostatne, výborné komunikačné a organizačné schopnosti.
Proaktívny prístup a orientácia na detail.

Informácie o plate

od 2000€btt. Naša ponuka nezostáva len pri plate. Veríme v komplexný prístup k odmeňovaniu, ktorý zahŕňa aj množstvo ďalších benefitov a možností rastu a rozvoja vo Vašej kariére.

Bonusy a benefity

Čo ponúka klient?
Prácu v inovatívnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti.
Možnosť odborného a kariérneho rastu.
Atraktívne finančné ohodnotenie a zamestnanecké benefity.
Príležitosť podieľať sa na budovaní nového závodu a jeho bezpečnostných štandardov.


Ing. Rumlová Viola;

Ing. Rumlová Viola

Lugera & Maklér spol. s.r.o. - Senior Personnel Consultant

viola.rumlova@lugera.sk
+421 907 534 298
4 pozícii (zobraziť)