Kandidáti, kdeže ste….?

Aktuálny hospodársky  vývoj na Slovensku (a nielen u nás) a prognózy ďalšieho rozvoja naznačujú  mimoriadne priaznivé obdobie.

Je skvelé počúvať zo všetkých strán, ako sa vraciame do predkrízového obdobia, ako sa darí ekonomike,  ako sústavne rastie zamestnanosť, spotreba, ako budú rásť mzdy atď. Všetky tieto  priaznivé prognózy a očakávania nám, personalistom, však pridávajú vrásky na čele  – odkiaľ zobrať kvalitných ľudí, ktorí sa už postupne, ale isto minuli na slovenskom trhu práce (a koľko  odborníkov už  Slovensko  opustilo a rozhodne nemajú v pláne sa sem vrátiť v najbližšom období).

Dá sa  v tejto situácii vôbec ešte niečo urobiť?  Skúsme byť optimisti a vychádzajme z toho, že v každej situácii sa dá niečo urobiť.   Ak by sme  problematiku chceli zjednodušiť,  stačí  sa riadiť  pravidlom   BUĎ DOBRÝM ZAMESTNÁVATEĽOM!  Aké jednoduché! Vo veľkých firmách nie je firemný branding žiadnou novinkou, avšak stále je veľa zamestnávateľov, ktorí si nie úplne dostatočne uvedomujú, že povesť  svojej firmy v regióne je veľmi cenným nástrojom práve pri získavaní ľudí a ich  motivácii zotrvať  v spoločnosti. Spokojní zamestnanci šíria dobré meno svojho zamestnávateľa, a čo je hlavné, pre zamestnávateľa  je to reklama zadarmo. Zároveň sú cenným zdrojom tzv. referral programov.

Už dávno nestačí  spoliehať sa  na tradičné formy výberu pracovníkov. Tí, ktorí nevyužívajú tzv. sociálny recruitment,  zaspali dobu. Pre zamestnávateľa je nesmierne dôležité si uvedomiť, že už dávno neplatí, že na jednu pozíciu čaká ďalších x kandidátov.  Z recruiterov sa stávajú predajcovia, ktorí musia vedieť pozíciu  a zároveň firmu vhodne predať, pretože aj kandidát si vyberá z väčšej ponuky. Je vysoko pravdepodobné, že je vo výberovom procese u ďalšieho potenciálneho zamestnávateľa. Nestačí teda čakať, ako sa predá kandidát. Pritom treba mať vždy na zreteli, že pokiaľ výberový proces trvá príliš dlho,  môžeme  za sľubným kandidátom už len banovať. Aj tu platí – kto prv príde…

Niekedy sa však  miesto „honby“ za externými zdrojmi, ktorá môže trvať pomerne dlhý čas s neistým výsledkom,   javí ako  zmysluplnejšie investovať do svojich zdrojov, svojho  človeka si zaškoliť, pričom sa dá očakávať,  že z takéhoto zamestnanca  bude   z dlhodobého hľadiska  lojálny pracovník.

Stále limitujete výbery ľudí vekom?  50+ je  už príliš starý a nevýkonný?  Mnohé  firmy vedia, že títo ľudia sú cenným zdrojom skúseností a znalostí aj pre svojich mladších kolegov.   Dá sa spoľahnúť na ich lojálnosť,  a hlavne, dnešní päťdesiatnici sú v podstatne lepšej fyzickej kondícii vďaka zmene spôsobu a kvality života. A čo matky? Ich  „OČR-ky“ sú nepredstaviteľné?  Veľká väčšina má zabezpečenú starostlivosť o deti, pokiaľ sa uchádzajú o pracovné miesto, a čo je ešte podstatnejšie – matky  sú veľmi efektívne, keďže skutočne musia všetko stihnúť v rámci  pracovnej doby. Multitasking  je pre ne samozrejmosťou. Nesmieme zabudnúť na ich obrovský zmysel pre zodpovednosť vyplývajúci z povahy   „povolania“ matka.

A čo absolventi? Nepoužiteľní? Niektorí určite áno, ale mnohí sú ešte tvárni a vzdelávateľní…

Kratší pracovný úväzok je taktiež spôsobom, obzvlášť pre  generáciu „Y „ a „millenials“.  Oni nechcú stráviť celý život v práci,  chcú si užívať. Niet sa čo čudovať, majú možnosti,  o akých sa ich rodičom nesnívalo.

Sú bývalí zamestnanci  tabu?  Áno, veď predsa zradili.  Aj tento prístup je načase prehodnotiť. Mnohé dôvody odchodu  mohli byť objektívne a niektorí majú záujem vrátiť sa.

Účasť na  Job fairs nie je  vždy finančne ani časovo náročná a  takisto  môže priniesť zaujímavých kandidátov.

Ďalšou možnosťou sú cudzinci a už aj v tomto smere sa začínajú hýbať ľady. Protiimigrantská politika má stále potenciál získavať volebné preferencie, ale  čo si budeme hovoriť, z dlhodobo nezamestnaných už len málokoho  dokážeme zamestnať, keďže väčšine z nich z rôznych dôvodov tento štatút vyhovuje.  A hlavne, Slovensko starne a starne veľmi rýchlo, okrem toho, Slovač už je do určitej  miery  „rozmaznaná“ a sú pozície, kde už našinca nedostanete.  Proces zamestnávania z tretích krajín sa už  o niečo zjednodušil, a pre tieto krajiny je Slovensko veľmi zaujímavý zamestnávateľ.  Treba však mať na zreteli, akých ľudí sem chceme priviezť a  ako im pomôžeme so zaradením sa do našej spoločnosti.

Á propos – platy! Nečakajte, že ich úroveň je rovnaká, ako bola pred 2-3 rokmi.   Je dôležité poznať prehľad platov  v regióne. Bez  reálneho platového nastavenia budete márne čakať na šikovných ľudí.

Vyčerpali ste všetky zdroje? Čo personálne spoločnosti? Nemáte dobré skúsenosti? Možno ste nevybrali tú správnu  vzhľadom na potreby spoločnosti. Aj medzi „personálkami“ sú rozdiely a nie každá má rovnaké možnosti, preto  jej výber treba starostlivo zvážiť.

V skratke  sa dá teda zhrnúť, že  všetci sme v situácii, kedy nie je možné „hazardovať“ so zdrojmi, ktoré máme takpovediac na dosah. Premyslenou stratégiou, vhodným brandingom a zacielením sa určite aj v tejto zložitej situácii dá  všeličo zachrániť.  Prajeme veľa šťastia.

Autor: Janka Šramčíková
Lugera - The People Republic