Aktuálny prieskum platov – pomocník pre odmeňovanie vašich zamestnancov

Platový prieskum vám ponúka bližšie informácie o hrubej mzde, finančných a nefinančných benefitoch, ktoré spoločnosti na Slovensku v súčasnosti zamestnancom ponúkajú.

V súčasnosti sa takmer každý zamestnávateľ potýka s problémami pri nábore nových zamestnancov rôznej odbornosti a profesie.

Zároveň sa pri celkovom zvyšovaní platov môže stať, že vaši zamestnanci budú dostávať zaujímavejšie platové ponuky z konkurenčných firiem.

Ak máte pochybnosti či máte správne nastavený odmeňovací systém a plat, a či sú bonusy a zamestnanecké výhody vašich zamestnancov v danom regióne konkurencie schopné, využite našu službu Salary Benchmark, ktorá vám ponúkne prehľad o hrubej mzde, 13. či 14. platoch, vario zložkách, príspevkoch nad rámec zákona, DDS, dochádzkových bonusoch, príspevkoch na stravovanie, a iných finančných či nefinančných benefitoch konkurenčných firiem.

Bližšie informácie ako aj ukážku z takéhoto prieskumu nájdete našej stránke o business službe salary benchmark